VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. június 13.

Évközi 11. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Június 20. évközi 12. vasárnap

                9 óra Erzsébet tér

              11 óra Szent Kereszt templom:  Tedeum

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor szentmise Szent Kereszt templomban.

8. Pénteken este 6 órakor közös ima és szentáldozás a Jézus Szíve templomban.

9. Június hónap folyamán rendezhetjük az egyházi adó első félévi részletét. Irodában, sárga csekken, átutalással és misék előtt vagy után a sekrestyében.

10. Köszönöm, hogy ma délelőtt felnőttek, fiatalok és még gyerekek is eljöttek a Fő út. 51-be az explébánia külső körlet rendezéséhez. Még nem végeztünk teljesen.
Pénteken este ½ 7- ½ 9-ig várom azokat, akik szeretnének még segíteni a gaztalanításban, szépítésben.

11. Köszönöm az Úrnapi körmenet útvonalának és a sátorok építőinek a munkáját. Az Úr jézus iránti szeretet növekedjen a szívükben!

12. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk. A centenáriumi mise képei is megtekinthetők a bal oldali "Képek" menüpont alatt.

      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu