VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. május 23.

Pünkösdvasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Május 30. Szentháromság vasárnapja
                9 óra Jézus Szíve templom
              11 óra Szent Kereszt templom igeliturgia
        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Pünkösdhétfőn egy szentmise lesz de. 9 órakor a Jézus Szíve templomban. A családi napot a járvány miatt nem tudjuk megtartani.

6. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

7. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

8. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban. Utána Lelkiségi Műhely az altemplomban.

9. Pénteken ½ 6 órakor Litánia, utána közös szentáldozás.

10. Szombaton este 6 órakor szentmise a belsőleg megújult Szent Kereszt templomban lesz. Hálásan köszönjük a mérnökök, szakemberek és takarítók szorgalmas és odaadó munkáját.

11. Június 5-én  a Szent Kereszt templomban az esti szentmise után bekapcsolódunk mi is a világméretű szentségimádásba.

12. Június 6-án Úrnapi szentmise és körmenet lesz a Szent Kereszt templomban. Vendégünk lesz Dr. Varga Lajos püspök atya a Váci Egyházmegye segédpüspöke és általános helynöke.

13. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu