VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. május 9.

Húsvét 6. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Május 16. Urunk mennybemenetele
                9 óra Jézus Szíve templom
              11 óra Halmi telepi kápolna
        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor szentmise Szent Kereszt templomban. Lelkiségi Műhely az altemplomban.

8. Pénteken este ½ 6 órakor öröm útja, utána közös szentáldozás.

9. Szombaton este 6 órakor szentmise a belsőleg megújult Szent Kereszt templomban lesz. Hálásan köszönjük a mérnökök, szakemberek és takarítók szorgalmas és odaadó munkáját.

10. Április 12-én hétfőn este az Egyházközségi Tanács tagjaival Vácott jártunk Marton Zsolt püspök atyánál. Jelen volt még Szlahó Csaba polgármester Úr és Selmeczi Zoltán az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főigazgatója. Megbeszélés alapján a következő állásfoglalás született: Vecsésen lesz Katolikus Óvoda, a Fő út 51. sz. alatti ingatlanon, az explébánia épülete mögött fog fölépülni egy új három csoportos óvoda épülete. Az egyik csoport német nemzetiségi lehet. A plébánia épülete is felújításra kerül, hitéleti célokat fog szolgálni.

Istennek legyen hála!   Köszönjük Szent József!
A továbbiakban is kérjük közbenjárását.

11. Jövő vasárnap du. 4 órára hívom és várom az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit megbeszélésre a Jézus Szíve templomba.

12. Május 15-én szombaton az esti szentmisében emlékezünk a kitelepítettekre. Utána koszorúzás az emléktáblánál és az állomáson.

13. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki munkáját, szorgalmát, tehetségét imáját odatette, hogy szép, felemelő és emlékezetes módon ünnepeljük meg a Jézus Szíve plébániatemplomunk felszentelésének centenáriumát.