VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. május 2.

Húsvét 5. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Május 9. Húsvét 6. vasárnapja
                9 óra Erzsébet tér
              11 óra Szent Kereszt templom
        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

8. Pénteken este ½ 6 órakor öröm útja, utána közös szentáldozás.

9. Szombaton este 6 órakor szentmise a belsőleg megújult Szent Kereszt templomban lesz. Hálásan köszönjük a mérnökök, szakemberek és takarítók szorgalmas és odaadó munkáját.

10. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adtunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével. Vendégünk volt Marton Zsolt püspök atya egyházmegyénk Főpásztora. A Williams TV felvételről megismétli az ünnepi esemény közvetítését azok részére, akik személyesen nem tudtak részt venni ezen a szép ünnepen:  Vasárnap du. 13 órakor, Kedden és csütörtökön 15 órakor.

11. Április 12-én hétfőn este az Egyházközségi Tanács tagjaival Vácott jártunk Marton Zsolt püspök atyánál. Jelen volt még Szlahó Csaba polgármester Úr és Selmeczi Zoltán az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főigazgatója. Megbeszélés alapján a következő állásfoglalás született: Vecsésen lesz Katolikus Óvoda, a Fő út 51. sz. alatti ingatlanon, az explébánia épülete mögött fog fölépülni egy új három csoportos óvoda épülete. Az egyik csoport német nemzetiségi lehet. A plébánia épülete is felújításra kerül, hitéleti célokat fog szolgálni.

Istennek legyen hála!   Köszönjük Szent József!
A továbbiakban is kérjük közbenjárását.

12. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki munkáját, szorgalmát, tehetségét imáját odatette, hogy szép, felemelő és emlékezetes módon ünnepeljük meg a Jézus Szíve plébániatemplomunk felszentelésének centenáriumát.