VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. április 18.

Húsvét 3. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Április 25. Húsvét 4. vasárnapja

   10 óra   Jézus Szíve templom
     ünnepi centenáriumi Püspöki szentmise. 1921-2021.

    este 6 óra   Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Április 21-én szerdán este 6 órakor lesz a
Jegyeskurzus következő alakalma. (Zoom-on keresztül)

8. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnöttekenek, szentmise keretében.

9. Örömmel hirdetem, hogy Egyházmegyénk Főpásztora Marton Zsolt püspök atya elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtiszteli centenáriumi ünnepségünket. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével.

10. Április 12-én hétfőn este az Egyházközségi Tanács tagjaival Vácott jártunk Marton Zsolt püspök atyánál. Jelen volt még Szlahó Csaba polgármester Úr és Selmeczi Zoltán az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főigazgatója. Megbeszélés alapján a következő állásfoglalás született: Vecsésen lesz Katolikus Óvoda, a Fő út 51. sz. alatti ingatlanon, az explébánia épülete mögött fog fölépülni egy új három csoportos óvoda épülete. Az egyik csoport német nemzetiségi lehet. A plébánia épülete is felújításra kerül, hitéleti célokat fog szolgálni.

Istennek legyen hála!   Köszönjük Szent József!
A továbbiakban is kérjük közbenjárását.

11. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu

Püspöki rendelkezés:
2021. április 17. szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket