VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. március 28.

Virágvasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend : Püspöki rendelkezés: a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek.
( Egyetlen kivétel a temetés, melyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.)

Amíg a járványügyi rendelkezések tartanak vasárnap de. 11 órakor ZOOM-on keresztül kapcsolódhatunk be a plébániai szentmisébe.

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Szeptember 30-án kezdődött a Szent Kereszt templom belső felújítása.A felújítás ideje alatt a szentmiséket a Jézus Szíve templomban tartjuk meg. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

8. Április 7-én szerdán este 6 órakor lesz a
Jegyeskurzus 5. alakalma. (Zoom-on keresztül)

9. Nagypéntek szigorú böjti nap. Ne feledkezzünk meg a hústilalomról!

10. Örömmel hirdetem, hogy Egyházmegyénk Főpásztora Marton Zsolt püspök atya elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtiszteli centenáriumi ünnepségünket. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével. Természetesen függ a járványhelyzet alakulásától is.

11. Segédanyag a Nagyhét imádságaihoz itt olvasható!

12. A NAGYHÉT ESEMÉNYEI:

Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán
18:00 - 18:30 között nyitva lesz a Jézus Szíve templom, gyónási lehetőség és közös szentáldozás.

Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombaton este 6 órától ZOOM-on keresztül kapcsolódhatunk be a liturgiába. Az online szentmisék után áldozási lehetőség lesz a Jézus Szíve templomban.

Nagypénteken du. 3 órától Keresztutat végzünk a Jézus Szíve Templomban.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn de. 11 órakor szentmise ZOOM-on.

13. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu


Áldott, szent Húsvéti ünnepeket kívánok a Föltámadt Jézus örömével, aki megerősít mindnyájunkat a járvány okozta nehéz időkben.