VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. március 21.

Nagyböjt 5. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend : Püspöki rendelkezés: a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek.
( Egyetlen kivétel a temetés, melyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.)

Amíg a járványügyi rendelkezések tartanak vasárnap de. 11 órakor ZOOM-on keresztül kapcsolódhatunk be a plébániai szentmisébe.

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Szeptember 30-án kezdődött a Szent Kereszt templom belső felújítása.A felújítás ideje alatt a szentmiséket a Jézus Szíve templomban tartjuk meg. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

8. Március 24-én szerdán este 6 órakor lesz a
Jegyeskurzus 4. alakalma. (Zoom-on keresztül)

9. Március 23-án kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek ZOOM-on.

10. Nagyböjt péntekjein hústilalom van!

11. Örömmel hirdetem, hogy Egyházmegyénk Főpásztora Marton Zsolt püspök atya elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtiszteli centenáriumi ünnepségünket. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével. Természetesen függ a járványhelyzet alakulásától is.

A felkészülésünk lelki mottója legyen Szent Péter apostol buzdítása:” Ha hozzá, az eleven kőhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be”.(1 Pét. 2, 4-6.)

12. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu