VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. február 28.

Nagyböjt 2. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Február 28. Nagyböjt 3. vasárnapja

                9 óra Erzsébet tér
              11 óra Halmi telepi kápolna
        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Szeptember 30-án kezdődött a Szent Kereszt templom belső felújítása.A felújítás ideje alatt a szentmiséket a Jézus Szíve templomban tartjuk meg. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

8. Március 10-én szerdán este 6 órakor lesz a Jegyeskurzus 3. alakalma. Ide a Petőfi téri Jézus Szíve templomba várom a fiatalokat.

9. Hétfőn este ½ 7 órára szeretettel hívom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre.

10. Kedden este 6 órakor a szentmise után Lelkiségi Műhely.

11. Nagyböjt péntekjein hústilalom van!

12. Örömmel hirdetem, hogy Egyházmegyénk Főpásztora Marton Zsolt püspök atya elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtiszteli centenáriumi ünnepségünket. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével. Természetesen függ a járványhelyzet alakulásától is.

A felkészülésünk lelki mottója legyen Szent Péter apostol buzdítása:” Ha hozzá, az eleven kőhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be”.(1 Pét. 2, 4-6.)

13. Pénteken 17:15-kor közös Keresztúti ájtatosságot végzünk. 17:30-18:00-ig gyónási lehetőség a sekrestyében. Elsőpénteki szentmise, és rövid szentségimádás.

14. Elsőszombaton ½ 6 órakor közös rózsafűzér a szentmise előtt.

15. Mai vasárnap gyűjtés van a Katolikus Iskolák javára.

16. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu