VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. február 21.

Nagyböjt 1. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Február 28. Nagyböjt 2. vasárnapja

                9 óra Erzsébet tér
        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Szeptember 30-án kezdődött a Szent Kereszt templom belső felújítása.A felújítás ideje alatt a szentmiséket a Jézus Szíve templomban tartjuk meg. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

8. Február 24-én szerdán este 6 órakor lesz a Jegyeskurzus 2. alakalma. Ide a Petőfi téri Jézus Szíve templomba várom a fiatalokat.

9. Kedden este 6 órakor szentmise keretében lesz az Alapozó Hittan felnőtteknek.

10. Február 17-én volt Hamvazószerda, a Nagyböjti időszak első napja. Hamuszentelés és hamvazkodás. Szigorú böjti nap. 18 és 60 év közötti felnőtteknek háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. Ezen a napon és Nagyböjt péntekjein hústilalom van.

11. Február 22-én hétfőn este ½ 7 órára szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Tanács tagjait megbeszélésre a plébániára.

12. Örömmel hirdetem, hogy Egyházmegyénk Főpásztora Marton Zsolt püspök atya elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtiszteli centenáriumi ünnepségünket. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével. Természetesen függ a járványhelyzet alakulásától is.

A felkészülésünk lelki mottója legyen Szent Péter apostol buzdítása:” Ha hozzá, az eleven kőhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be”.(1 Pét. 2, 4-6.)

13. Pénteken 17:15-kor közös Keresztúti ájtatosságot végzünk. 17:30-18:00-ig gyónási lehetőség a sekrestyében, utána közös szentáldozás.

14. Jövő vasárnap gyűjtés lesz a Katolikus Iskolák javára.

15. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu