VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. január 31.

Évközi 4. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Február 7. évközi 5. vasárnap,
                9 óra Jézus Szíve templom
              11 óra Halmy telepi kápolna
        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Szeptember 30-án kezdődött a Szent Kereszt templom belső felújítása.A felújítás ideje alatt a szentmiséket a Jézus Szíve templomban tartjuk meg. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

8. Kérem azokat a fiatalokat, akik ebben az évben készülnek szentségi házasságot kötni, január 31-ig jelentkezzenek a plébánián.

9. Kedden este 6 órakor a szentmise után Lelkiségi Műhely.

10. Hétfőn este ½ 7 órára szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre.

11. Pénteken elsőpéntek, este 6 órakor a Jézus szíve templomban is lesz szentmise, utána szentségimádás.

12. Örömmel hirdetem, hogy Egyházmegyénk Főpásztora Marton Zsolt püspök atya elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtiszteli centenáriumi ünnepségünket. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével. Természetesen függ a járványhelyzet alakulásától is.

A felkészülésünk lelki mottója legyen Szent Péter apostol buzdítása:” Ha hozzá, az eleven kőhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be”.(1 Pét. 2, 4-6.)

13. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu