vecsési Jézus szive plébánia
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Heti gondolat archívum - 2022. okt. 31.

44.hét


<<előző heti gondolat

 Heti gondolat:
2022. 10. 31.
44. hét

Krisztus áttetszősége

    A papok arra kaptak meghívást, hogy folytassák Krisztusnak, az egyetlen és legfőbb pásztornak a jelenlétét azáltal, hogy életstílusát megvalósítva láthatóvá teszi őt a rájuk bízott nyájban. Miként Péter első levelében olvashatjuk: „ A köztetek élő presbitereket kérve kérem – magam is mint presbiter és Krisztus szenvedésének tanúja, aki a jövőben megnyilvánuló dicsőséget is közlöm veletek – , legeltessétek Isten rátok bízott nyáját. Gondoskodjatok a nyájról, nem kényszerből, hanem Isten akarata szerint szívből; nem kicsinyes haszonlesésből, hanem mint a nyáj példaképei. Amikor majd megjelenik a Pásztorok Fejedelme, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját”. (1Pt 5,1-4)

    A presbiterek az Egyházban és az Egyházért a Fő és Pásztor Jézus Krisztus szentségi megjelenítői, tekintéllyel az Ő szavát hirdetik, főként a keresztség, a bűnbánat és az Eucharisztia szentségében az Ő irgalmas és üdvösséget kínáló gesztusait ismétlik, az Ő szerető gondoskodásával adják életüket a nyájért, melyet összegyűjtenek és elvezetnek az Atyához Krisztus által a Szentlélekben. Egyszóval a presbiterek azért vannak és dolgoznak, hogy hirdessék az Evangéliumot a világnak, és építsék az Egyházat a Fő és Pásztor Krisztus nevében.

II. János Pál pápa

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


<<előző heti gondolat

 

Jézus Szive Plébániatemplom     2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom     2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

Vecsés - Óváros Heti gondolat

 

Fel az oldal tetejére©2010