Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2024. 05. 27.
22. hét

Együtt érez és felemel

    A lelkipásztor mindenkivel együtt érző, az elmélkedésben mindenkit felülmúló, annyira, hogy bensőséges szeretete által mások gyöngeségét magára vegye, az elmélkedés és láthatatlan javak utáni vágyakozással pedig önmagát is fölülmúlja.

    Ilyen magasságokra törekedve ne vesse meg felebarátai gyengeségeit, de ugyanígy felebarátai gyengeségeihez hasonulva, ne hagyja abba az odafönt valók utáni vágyódást.(…)

    A lelkipásztorok úgy viselkedjenek, hogy a rábízottak ne féljenek föltárni előttük titkos bűneiket. Amikor e szegények a kísértések hullámaitól szenvednek, találjanak menedéket lelkük pásztoránál, akár egy gyermek anyja ölében. Így bátorításából erőt merítve és az imádáság könnyei által megtisztulnak majd a rájuk nehezedő bűn szennyétől.

Nagy Szent Gergely pápa

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. május 26.

Szentháromság vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. június 2.       Úrnapja

                 9 óra Erzsébet tér

               11 óra Szent Kereszt templom      Körmenet

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

8. Ima Katekézis követkető alkalma május 20. pünkösdhétfőn volt. Egyházközségi Családi Napot is ekkor tartottuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Elsősorban az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket, valamint a bérmálkozásra készülő fiatalokat és szüleiket.
Köszönöm mindenkinek a jelenlétét és szolgálatát!

9. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

10. Kedden este 6 órakor a Szent kereszt templomban Ige liturgia és Ige csoport.

11. Pénteken reggel 7.25-kor Énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért.

12. Ünnepeink:

Május 26.   Szentháromság vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom        elsőáldozás

Június 2.   Úrnapja  
11 óra Szent Kereszt t.       szentmise és Úrnapi körmenet

Június 8.
18 óra Szent Kereszt templom.                                            Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.

Június 9.  búcsúi ünnepi szentmise és körmenet
9 óra Jézus Szíve templom.
Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.


Fehér János Őrszálláson született 1874. június 3-án és Vecsésen hunyt el 1958. november 21-én.

13. Gál István tanár úr könyve:
Vecsés templomai, Egyházi építményei.
Adományként ajánlotta föl a Jézus Szíve templom és torony tetőzetének a felújítására.
  Támogatói vásárlással tudunk hozzájárulni a költségekhez.
A könyv önköltségi ára 3000.- forint.

 

 Ima-katekézis:
Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára.
A részletes program itt olvasható.  


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság májusi szándéka

A szerzetesek és a papi növendékek képzéséért
Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint papnövendékek, emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére


A vecsési Szent Kereszt Felmagasztalása templom külső felújításon esett át a 2021-22. évben.
Megújultak a külső falfelületek, a főbejárat lépcsője új gránit burkolatot kapott.

A felújítás teljes egészében Magyarország Kormányának támogatásából valósult meg
.


Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom


©2010