Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2024. 04. 15.
16. hét

A szeretet szerepe a társadalomban

    Vajon nem éppen arról kell tanúságot tennünk, hogy mint egyén feltámadottként élünk, és mint Egyház a Szentháromság közösségi dinamikája szerint, a megváltott és föltámadott emberiség egy darabjaként? Így érhetjük el, hogy az emberek milliárdjai, akik nem ismerték meg a Kinyilatkoztatás fényét, azt mondhassák: „Valóban, a keresztények élete szebb, boldogabb, építőbb, kreatívabb, mint a miénk!”

    Vagy álmodozónak kell tartani az Apostolok Cselekedeteinek íróját, Lukácsot és a Diognétoszhoz írt levél szerzőjét, amikor azt írják, hogy a keresztények élete, jól lehet, a földön zajlik, „megmutatja, milyen rendkívüliek és csodálatraméltók életmódjuk törvényei?”(Diogn.V.4)

Sivano Cola

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. április 14.

Húsvét 3. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. április 21.     Húsvét 4. vasárnapja

                 9 óra Jézus Szíve templom

               11 óra Halmi telepi kápolna

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

8. A Jegyeskurzus következő alkalma április 17-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.
Szeretettel várjuk a kedves fiatalokat.

9. Ima Katekézis követkető alkalma május 20 pünkösdhétfő.

10. Gyűjtés a Jézus szíve templom tető és torony felújítására:

A vállalkozókat is szeretnénk megszólítani. A Fehér János Közhasznú Alapítvány számlájára utalt adományokról adóigazolást tud adni az alapítvány.

„Fehér János Közhasznú Alapítvány”
számlaszám: OTP 11742283-23214778
Közlemény: "Jézus Szíve templom tető és torony felújítására."

11. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

12. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban, utána Lelkiségi Műhely

13. Pénteken 17 órakor a Fény Útját elmélkedjük.

 Ima-katekézis:
Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára.
A részletes program itt olvasható.  


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság áprilisi szándéka

A nők szerepéért
Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére


A vecsési Szent Kereszt Felmagasztalása templom külső felújításon esett át a 2021-22. évben.
Megújultak a külső falfelületek, a főbejárat lépcsője új gránit burkolatot kapott.

A felújítás teljes egészében Magyarország Kormányának támogatásából valósult meg
.


Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom


©2010