Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2024. 06. 10.
24. hét

Ajándékozzuk a világosságot!

    Minden ellentmondás, ellenállás, szembeszegülés ellenére létezik az Isten utáni szomjúság, és a mi szép hivatásunk az, hogy segítsünk, hogy világosságot adjunk másoknak. Ebben áll a mi kalandunk.

    Kétségtelen, hogy számos előre nem látható dolog van, sokféle nehézség, szenvedés és sok minden más. De a Szűzanya is tudta az angyali üdvözlet pillanatában, hogy ismeretlen út áll előtte. Ismerve az Isten, szenvedő szolgájáról szóló jövendöléseket és a Szentírást, számíthatott arra, hogy ez az út sok szenvedéssel is jár. Ő azonban hitt az angyal szavának: ne félj, mert végül Isten lesz az erősebb, ne félj a kereszttől és az összes szenvedéstől sem, mert végül Isten vezet bennünket, és ezek a szenvedések is segítenek abban, hogy a világosság teljességére jussunk.

XVI. Benedek pápa

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. június 9.

Jézus Szíve Templom búcsúja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. június 16. Évközi 11. vasárnap

                 9 óra Erzsébet tér     búcsú és körmenet

               11 óra Szent kereszt templom     Te Deum

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

Minden hozzájárulásnak örülünk, és hálás szívvel köszönjük!

8. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

9. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban, utána Lelkiségi Műhely.

10. Pénteken reggel 7.25-kor Énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért.

11. Ünnepeink:

Május 26.   Szentháromság vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom        elsőáldozás

Június 2.   Úrnapja  
11 óra Szent Kereszt t.       szentmise és Úrnapi körmenet

Június 8.
18 óra Szent Kereszt templom.                                            Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.

Június 9.  búcsúi ünnepi szentmise és körmenet
9 óra Jézus Szíve templom.
Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.


Fehér János Őrszálláson született 1874. június 3-án és Vecsésen hunyt el 1958. november 21-én.

12. A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM ÉS TORONY TETŐZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA Gál István tanár úr adományként ajánlotta fel Vecsés templomai Egyházi építményei című könyvét.
Támogatói vásárlással 5000 forintért lehet megvásárolni, amivel a tető költségeihez tudunk hozzájárulni.

13. Június hónapban lehetőség van az egyházi adó
I. félévi befizetésére. Irodában, sekrestyében szentmise előtt vagy után és banki átutalással.

14. A Budapest Airport Zrt. a vecsési Jézus Szíve templom felújítása céljára 30 000 000 forint összegű támogatást nyújt a Fehér János Közhasznú Alapítvány közvetítésével. Hálásan köszönjük.

 


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság júniusi szándéka

A hazájukból menekülőkért
Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére


A vecsési Szent Kereszt Felmagasztalása templom külső felújításon esett át a 2021-22. évben.
Megújultak a külső falfelületek, a főbejárat lépcsője új gránit burkolatot kapott.

A felújítás teljes egészében Magyarország Kormányának támogatásából valósult meg
.


Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom


©2010