VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. június 9.

Jézus Szíve Templom búcsúja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. június 16. Évközi 11. vasárnap

                 9 óra Erzsébet tér     búcsú és körmenet

               11 óra Szent kereszt templom     Te Deum

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

Minden hozzájárulásnak örülünk, és hálás szívvel köszönjük!

8. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

9. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban, utána Lelkiségi Műhely.

10. Pénteken reggel 7.25-kor Énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért.

11. Ünnepeink:

Május 26.   Szentháromság vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom        elsőáldozás

Június 2.   Úrnapja  
11 óra Szent Kereszt t.       szentmise és Úrnapi körmenet

Június 8.
18 óra Szent Kereszt templom.                                            Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.

Június 9.  búcsúi ünnepi szentmise és körmenet
9 óra Jézus Szíve templom.
Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.


Fehér János Őrszálláson született 1874. június 3-án és Vecsésen hunyt el 1958. november 21-én.

12. A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM ÉS TORONY TETŐZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA Gál István tanár úr adományként ajánlotta fel Vecsés templomai Egyházi építményei című könyvét.
Támogatói vásárlással 5000 forintért lehet megvásárolni, amivel a tető költségeihez tudunk hozzájárulni.

13. Június hónapban lehetőség van az egyházi adó
I. félévi befizetésére. Irodában, sekrestyében szentmise előtt vagy után és banki átutalással.

14. A Budapest Airport Zrt. a vecsési Jézus Szíve templom felújítása céljára 30 000 000 forint összegű támogatást nyújt a Fehér János Közhasznú Alapítvány közvetítésével. Hálásan köszönjük.