VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. június 2.

Krisztus Szent Teste és Vére - Úrnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. június 9.       Évközi 10. vasárnap
                    Jézus Szíve Templom búcsúja

                 9 óra Jézus Szíve templom
                           Körmenet és koszorúzás

               11 óra Halmi telepi kápolna

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

8. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

9. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

10. Pénteken reggel 7.25-kor Énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért.

11. Ünnepeink:

Május 26.   Szentháromság vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom        elsőáldozás

Június 2.   Úrnapja  
11 óra Szent Kereszt t.       szentmise és Úrnapi körmenet

Június 8.
18 óra Szent Kereszt templom.                                            Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.

Június 9.  búcsúi ünnepi szentmise és körmenet
9 óra Jézus Szíve templom.
Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.


Fehér János Őrszálláson született 1874. június 3-án és Vecsésen hunyt el 1958. november 21-én.

12. A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM ÉS TORONY TETŐZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA Gál István tanár úr adományként ajánlotta fel Vecsés templomai Egyházi építményei című könyvét.
Támogatói vásárlással 5000 forintért lehet megvásárolni, amivel a tető költségeihez tudunk hozzájárulni.

13. Pénteken este 6 órakor ünnepi szentmise lesz Jézus Szentséges Szíve tiszteletére. Rövid szentségimádást is tartunk. Délelőtt 9-12 között meglátogatom a betegeket.

14. Június hónapban lehetőség van az egyházi adó
I. félévi befizetésére. Irodában, sekrestyében szentmise előtt vagy után és banki átutalással.