VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. május 19.

Pünkösdvasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. május 26.  
                     Szentháromság vasárnapja


                 9 óra Jézus Szíve templom     Elsőáldozás

               11 óra Szent Kereszt templom

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

8. Ima Katekézis követkető alkalma május 20. pünkösdhétfőn lesz. Egyházközségi Családi Napot is ekkor tartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Elsősorban az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket, valamint a bérmálkozásra készülő fiatalokat és szüleiket. Aki tud egy tányér sütivel is hozzájárulhat az ünnepünkhöz.

9. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

10. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

11. Pénteken reggel 7.25-kor Énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért.

12. Pénteken 17 órakor a Fény Útját elmélkedjük.

13. Ünnepeink:

Május 26.   Szentháromság vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom        elsőáldozás

Június 2.   Úrnapja  
11 óra Szent Kereszt t.       szentmise és Úrnapi körmenet

Június 8.
18 óra Szent Kereszt templom.                                            Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.

Június 9.  búcsúi ünnepi szentmise és körmenet
9 óra Jézus Szíve templom.
Koszorúzási ünnepség Fehér János plébános születésének 150. évfordulója alkalmából.


Fehér János Őrszálláson született 1874. június 3-án és Vecsésen hunyt el 1958. november 21-én.

14. Gál István tanár úr könyve:
Vecsés templomai, Egyházi építményei.
Adományként ajánlotta föl a Jézus Szíve templom és torony tetőzetének a felújítására.
  Támogatói vásárlással tudunk hozzájárulni a költségekhez.
A könyv önköltségi ára 3000.- forint.

 

 Ima-katekézis:
Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára.
A részletes program itt olvasható.