VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. május 5.

Húsvét 6. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. május 12.   Urunk mennybenenetele

                 9 óra Erzsébet tér

               11 óra Szent Kereszt templom

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

8. Ima Katekézis követkető alkalma május 20. pünkösdhétfőn lesz. Egyházközségi Családi Napot is ekkor tartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Elsősorban az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket, valamint a bérmálkozásra készülő fiatalokat és szüleiket. Aki tud egy tányér sütivel is hozzájárulhat az ünnepünkhöz.

9. Gyűjtés a Jézus szíve templom tető és torony felújítására:

A vállalkozókat is szeretnénk megszólítani. A Fehér János Közhasznú Alapítvány számlájára utalt adományokról adóigazolást tud adni az alapítvány.

„Fehér János Közhasznú Alapítvány”
számlaszám: OTP 11742283-23214778
Közlemény: "Jézus Szíve templom tető és torony felújítására."

10. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

11. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

12. Pénteken reggel 7.25-kor Énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért.

13. Pénteken 17 órakor a Fény Útját elmélkedjük.

14. Május 8-án szerdán du. ½ 4-re szeretettel hívom és várom megbeszélésre a hitoktatókat és az akolitusokat.

15. Május 11-én szombaton este 18 órai szentmisén arra az 1500 vecsésire emlékezünk, akiket 1946 májusában fosztottak meg szülőföldjüktől. Az igaztalanságot elszenvedőkért, a szétszakított családokért imádkozunk. Mise után koszorúzás.

 Ima-katekézis:
Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára.
A részletes program itt olvasható.