VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. április 7.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. április 14.     Húsvét 3. vasárnapja

                 9 óra Erzsébet tér

               11 óra Szent Kereszt templom

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

8. A Jegyeskurzus következő alkalma április 17-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.
Szeretettel várjuk a kedves fiatalokat.

9. Ima Katekézis követkető alkalma április 14-én vasárnap du. 4 órakor a Katolikus Iskolánkban.

10. Gyűjtés a Jézus szíve templom tető és torony felújítására:

A vállalkozókat is szeretnénk megszólítani. A Fehér János Közhasznú Alapítvány számlájára utalt adományokról adóigazolást tud adni az alapítvány.

„Fehér János Közhasznú Alapítvány”
számlaszám: OTP 11742283-23214778
Közlemény: "Jézus Szíve templom tető és torony felújítására."

11. Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak és Szlahó Csaba polgármester úrnak, hogy a Jézus Szíve templomunk tető és torony felújítási munkálatait 40 millió forinttal támogatják.

12. A FÖLTÁMADT JÉZUS ÖRÖMÉBEN GAZDAG ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK A KEDVES HÍVEKNEK.
Köszönöm mindenki munkáját és segítségét, hogy a Feltámadás ünnepét méltó módon tudtuk megünnepelni.

13. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan lesz felnőtteknek a plébánián.

14. Szerdán du. ½ 4-re szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre a plébániára.

 Ima-katekézis:
Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára.
A részletes program itt olvasható.