VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. március 24.

VIRÁGVASÁRNAP

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. A Nagyhét eseményei:

Március 28. Nagycsütörtök
este 6 óra Jézus Szíve templom.
Estimise az utolsó vacsora emlékére,  7-8-ig virrasztás

Március 29. Nagypéntek
este 6 óra Szent Kereszt templom.
Urunk szenvedésének ünneplése, fél 8 órától Fáklyás keresztút az Epresben

Március 30. Nagyszombat
este 8 óra Jézus Szíve templom.
Virrasztás a szent éjszakán

5. Miserend 2024. március 31. Húsvétvasárnap
                          Krisztus feltámadása


                 9 óra Erzsébet tér

               11 óra Szent Kereszt templom

         este 6 óra Jézus Szíve templom

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

8. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
Hálás szívvel köszönöm a Kedves Testvérek felújításra szánt adományait.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

9. A Jegyeskurzus következő alkalma április 17-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.
Szeretettel várjuk a kedves fiatalokat.

10. Tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulók javára március 3-17-ig. Köszönet az adományokért.

11. Ima Katekézis követkető alkalma április 14-én vasárnap du. 4 órakor a Katolikus Iskolánkban.

12. Gyűjtés a Jézus szíve templom tető és torony felújítására:

A vállalkozókat is szeretnénk megszólítani. A Fehér János Közhasznú Alapítvány számlájára utalt adományokról adóigazolást tud adni az alapítvány.

„Fehér János Közhasznú Alapítvány”
számlaszám: OTP 11742283-23214778
Közlemény: "Jézus Szíve templom tető és torony felújítására."

13. Március 25-én este 18:45-re szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Képviselőtestület tagjait megbeszélésre a plébániára.

 Ima-katekézis:
Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára.
A részletes program itt olvasható.