VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. március 17.

Nagyböjt 5. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2024. március 24. VIRÁGVASÁRNAP

                 9 óra Erzsébet tér

               11 óra Szent Kereszt templom    Scóla énekel

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

7. A Jézus Szíve templomban pénteki napokon reggel 7:25 órakor Katolikus Iskolánk tanárai énekes Laudest imádkoznak. Örömmel hívok másokat is erre a szép imaalkalomra.

8. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
1/3 önrész szükséges, hogy pályázati úton újabb forrásokhoz jussunk. Az 1/3 önrész 38.000.000.-Ft.
Kérem a Kedves Hívek közreműködő segítségét, adományait. A 24. órában vagyunk gyönyörű szép templomunk állagának megmentéséhez. Adományainkat az egyházközség számlájára lehet befizetni.

Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

9. Kedden este 6 órakor szentmise Szent József tiszteletére a Szent Kereszt templomban. Utána Lelkiségi Műhely.

10. A Jegyeskurzus következő alkalma március 27-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.
Szeretettel várjuk a kedves fiatalokat.

11. Nagyböjti péntekeken 17 órától Keresztutat végzünk, 18 órakor szentmise szentbeszéddel. Vendégünk Reisz Pál ferences szerzetes lesz. Használjuk föl a szent 40 napot lelki feltöltődésre és megújulásra.
A részletes program itt olvasható.

12. Tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulók javára március 3-17-ig.

13. Ima Katekézis követkető alkalma április 14-én vasárnap du. 4 órakor a Katolikus Iskolánkban.

14. Szombaton este a szentmise után Passió próba lesz az altemplomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a jóhangú és igényes énekkultúrával rendelkező Testvéreket a Kórusba.

15. Mai vasárnapon gyűjtés van a Szentföld javára.

16. Gyűjtés a Jézus szíve templom tető és torony felújítására:

A vállalkozókat is szeretnénk megszólítani. A Fehér János Közhasznú Alapítvány számlájára utalt adományokról adóigazolást tud adni az alapítvány.

„Fehér János Közhasznú Alapítvány”
számlaszám: OTP 11742283-23214778
Közlemény: "Jézus Szíve templom tető és torony felújítására."

17. Március 25-én este 18:45-re szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Képviselőtestület tagjait megbeszélésre a plébániára.

 Ima-katekézis:
Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára.
A részletes program itt olvasható.