VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. december 24.

Advent 4. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. december 31. 
                     Szent Család vasárnapja

                 9 óra Jézus Szíve templom: Ige liturgia

               11 óra Szent Kereszt templom: Ige liturgia

         este 6 óra Jézus Szíve templom   Hálaadás

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Szerdán este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban, János napi boráldás

7. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

8. A Jézus Szíve templomban pénteki napokon reggel ½ 8 órakor Katolikus Iskolánk tanárai énekes Laudest imádkoznak. Örömmel hívok másokat is erre a szép imaalkalomra.

9. Közeledik az egyházi év vége. Lehetőség van az egyházi adó II. félévi befizetésére. Irodában, szentmisék előtt vagy után, és banki átutalással. Az egyházközség szálaszámát kinyomtatva megtaláljuk a bejáratnál.

10. Elkészült Jézus Szíve templomunk tetőzetének és a torony javításának költségvetése: 114. 000.000.- Forint. 
1/3 önrész szükséges, hogy pályázati úton újabb forrásokhoz jussunk. Az 1/3 önrész 38.000.000.-Ft.
Kérem a Kedves Hívek közreműködő segítségét, adományait. A 24. órában vagyunk gyönyörű szép templomunk állagának megmentéséhez. Adományainkat az egyházközség számlájára lehet befizetni.
Számla:
 Vecsés-Óváros Plébánia    11742283-20034395

11. Tartós élelmiszergyűjtést szerveztünk a szegények javára December 3 - 10. között. Adományainkat a templom hátsó padjánál helyezhettük el. Hálásan köszönöm a Kedves Hívek nagylelkű adományait.

12. A megtestesült Örök Ige születésének ünnepe újítsa meg egymás és a jó Isten iránti szeretetünket. Áldott szent Karácsonyi ünnepeket kívánok a kedves Híveknek!

13. ÜNNEPI MISEREND ITT OLVASHATÓ