VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. október 22.

Évközi 29. vasárnap

A missziók vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. október 29.   Évközi 30. vasárnap

                 9 óra Erzsébet tér

               11 óra Szent Kereszt Templom: Ige liturgia

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

7. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. pénteken este 6 órára a kezdő csoportot
2. és 4. szombaton de. 9:30 órára a haladó csoportot
várjuk a plébániára.

8. Szkóla:

Plébániánk szentmiséinek rendszeres énekszolgálatára várjuk lelkes, jó hangú lányok jelentkezését. Akik ebben a szkólában szívesen részt vennének, jöjjenek (szerda) reggel 7:15-re a Jézus Szíve templomba.
Alsó korhatár harmadik osztály, felső korhatár nincs.
A szkóla a szentmisék liturgiájában vesz részt, hasonlóan a ministránsokhoz a szentély közelében. Ehhez megfelelő kiegészítő öltözetet is kapnak.

9. Köszönöm a diákmisén végzett énekszolgálatot. Nagyon várjuk a következő alkalmat, amikor énekelni fogtok.

10. A Jézus Szíve templomban pénteki napokon reggel ½ 8 órakor Katolikus Iskolánk tanárai énekes Laudest imádkoznak. Örömmel hívok másokat is erre a szép imaalkalomra.

11. Október hónapban minden este közösen imádkozzuk a rózsafűzért.

12. Október 18-án szerdán de. 9 órakor bekapcsolódtunk az egy millió gyermek imádkozik a Békért imaláncba.

13. Sírkő megáldást lehet kérni Nov. 1–én a temetői ökumenikus ima után.

14. A mai vasárnap gyűjtés van a Missiók javára.