VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. október 15.

Évközi 28. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. október 22.   Évközi 29. vasárnap

                 9 óra Jézus Szíve templom

               11 óra Halmi telepi kápolna

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor a Szent Kereszt templomban szentmise. Utána Lelkiségi Műhely az altemplomban.

7. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. szombaton kezdő csoportot
2. és 4. szombaton haladó csoportot
várjuk a plébániára de. 9:30 órára.

8. Szkóla:

Plébániánk szentmiséinek rendszeres énekszolgálatára várjuk lelkes, jó hangú lányok jelentkezését. Akik ebben a szkólában szívesen részt vennének, jöjjenek (szerda) reggel 7:15-re a Jézus Szíve templomba.
Alsó korhatár harmadik osztály, felső korhatár nincs.
A szkóla a szentmisék liturgiájában vesz részt, hasonlóan a ministránsokhoz a szentély közelében. Ehhez megfelelő kiegészítő öltözetet is kapnak.

9. Köszönöm az október 15. esti szentmisén végzett énekszolgálatot. Igazán felemelő élmény volt!

10. A Jézus Szíve templomban pénteki napokon reggel ½ 8 órakor Katolikus Iskolánk tanárai énekes Laudest imádkoznak. Örömmel hívok másokat is erre a szép imaalkalomra.

11. Kedden Bodajkra zarándokoltunk Katolikus Iskolánk diákjaival és tanáraival.

12. Október hónapban minden este közösen imádkozzuk a rózsafűzért.

13. Október 18-án szerdán de. 9 órakor bekapcsolódunk az egy millió gyermek imádkozik a Békért imaláncba.

14. Sírkő megáldást lehet kérni Nov. 1–én. a temetői ökumenikus ima után.

15. Jövő vasárnap gyűjtés lesz a Missiók javára.