VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. szeptember 10.

Évközi 23. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. szeptember 17. Évközi 24. vasárnap

                 9 óra Erzsébet tér Venisancte szentmise

               11 óra Szent Kereszt templom búcsú és körmenet

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Változás Katolikus Iskolánk életében

Selmeczi Zoltán EKIF Főigazgató Úr elfogadta Osikoviczné Csendesi Mária Igazgató asszony lemondását. Katolikus Iskolánk új igazgatója Telek Péter Pál. Köszönöm Osikoviczné Csendesi Mária odaadó és hűséges munkáját, amellyel az iskolai nevelést és oktatást vezette. Hatékonyan szervezte meg a vasárnap esti diákmisék liturgikus szolgálatát. Továbbra is számítunk szaktanári munkájára, kántori szolgálatára és az új Hitéleti és Kovászoló Munkacsoport vezetésére. A Jóisten áldását kérem további munkájára, családjára és életére. Köszönöm Telek Péter Pálnak, aki eddig pedagógiai és hitéleti ig. helyettes volt, a felelősségteljes igazgatói feladat vállalását. Kérem a kedves hívek imáját, hogy az evangéliumi értékrend magvait el tudjuk ültetni növendékeink szívébe. Jézus ígérete alapján harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hozzanak Egyházközségünk és Vecsés város gazdagodására.

7. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

8. Szerdán ¾ 3 órakor Kovászoló csoport megbeszélése a plébánián

9. Szerdán ½ 4 órakor Hitoktatók és akolitosok megbeszélése a plébánián.

10. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. szombaton kezdő csoportot
2. és 4. szombaton haladó csoportot várjuk a plébániára de. 9 órára.

11. Az Egyházmegyei Családos Zarándoklatról itt olvashat!

Plakát a zarándoklatról itt!

12. Szkóla:

Plébániánk szentmiséinek rendszeres énekszolgálatára várjuk lelkes, jó hangú lányok jelentkezését. Akik ebben a szkólában szívesen részt vennének, jöjjenek (kedden) reggel 7:15-re a Jézus Szíve templomba.
Alsó korhatár harmadik osztály, felső korhatár nincs. Első szolgálatunkat a Szent Kereszt templom búcsújára, szeptember 17. 11 órai szentmisére tervezzük.
Természetesen később is lehet csatlakozni az énekes csoporthoz. A szkóla a szentmisék liturgiájában vesz részt, hasonlóan a ministránsokhoz a szentély közelében. Ehhez megfelelő kiegészítő öltözetet is kapnak.