VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. szeptember 3.

Évközi 22. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. szeptember 10. Évközi 23. vasárnap

                 9 óra Jézus Szíve templom

               11 óra Halmi telepi kápolna

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Szept. 10.én vasárnap a Kisboldogasszonynapi ünnepre Máriabesnyőre egyénileg tudunk zarándokolni. Kellő számú jelentkező híján buszt nem rendelünk.

7. Házassági hirdetés:
Vasadi Antal, Vasadi Attila és Csendesi Éva nőtlen fia veszi házastársul Pető István és Biedere Marita hajadon leányát, Laurát.
Esküvőjük szeptember 9. szombaton 13 órakor lesz a Szent Kereszt templomban.

8. Változás Katolikus Iskolánk életében

Selmeczi Zoltán EKIF Főigazgató Úr elfogadta Osikoviczné Csendesi Mária Igazgató asszony lemondását. Katolikus Iskolánk új igazgatója Telek Péter Pál. Köszönöm Osikoviczné Csendesi Mária odaadó és hűséges munkáját, amellyel az iskolai nevelést és oktatást vezette. Hatékonyan szervezte meg a vasárnap esti diákmisék liturgikus szolgálatát. Továbbra is számítunk szaktanári munkájára, kántori szolgálatára és az új Hitéleti és Kovászoló Munkacsoport vezetésére. A Jóisten áldását kérem további munkájára, családjára és életére. Köszönöm Telek Péter Pálnak, aki eddig pedagógiai és hitéleti ig. helyettes volt, a felelősségteljes igazgatói feladat vállalását. Kérem a kedves hívek imáját, hogy az evangéliumi értékrend magvait el tudjuk ültetni növendékeink szívébe. Jézus ígérete alapján harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hozzanak Egyházközségünk és Vecsés város gazdagodására.

9. Kedden este szentmise után Lelkiségi Műhely az altemplomban.

10. Bérmálási felkészítő:
1. és 3. szombaton kezdő csoportot
2. és 4. szombaton haladó csoportot várjuk a plébániára de. 9 órára.

11. Az Egyházmegyei Családos Zarándoklatról itt olvashat!

Plakát a zarándoklatról itt!