VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. augusztus 27.

Évközi 21. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. szeptember 3. Évközi 22. vasárnap

                 9 óra Erzsébet tér

               11 óra Szent Kereszt templom

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Augusztus hónapban lehetőség van az egyházi adó I. félévi befizetésére. Irodában, átutalással és szentmisék kapcsán a sekrestyében.

7. Július 10-14. között volt a hittanos gyerekek nyári tábora Cserépváralján. Imádkozzunk értük, hogy a sok-sok élmény közösségformáló erő legyen számukra.

8. Fiatalok zarándoktábora volt Júl. 5-11-ig. 10 fiatal vett részt a zarándoklaton. Mária útjának Tatabánya-Esztergom szakaszát járják végig. Imádkozzunk Értük és Velük.

9. Köszönöm a hitoktatók , pedagógusok és felnőtt segítők áldozatos és odaadó munkáját.

10. Az Egyházmegyei ministráns táborban két ministránsunk vett részt.

11. Szept. 10.én vasárnap a Kisboldogasszonynapi ünnepre Máriabesnyőre egyénileg tudunk zarándokolni. Kellő számú jelentkező híján buszt nem rendelünk.

12. Szept. 1. elsőpéntek, de. 10 és 12 óra közözött meglátogatom a betegeket. Este 6 órakor a Jézus Szíve templomban is lesz szentmise és rövid szentségimádást is tartunk.

13. Elsőszombaton este ½ 6-kor közös rózsafűzért imádkozunk

14. Házassági hirdetés:
Vasadi Antal, Vasadi Attila és Csendesi Éva nőtlen fia veszi házastársul Pető István és Biedere Marita hajadon leányát, Laurát.
Esküvőjük szeptember 9. szombaton 13 órakor lesz a Szent Kereszt templomban.