VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. augusztus 20.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. augusztus 27. Évközi 21. vasárnap

                 9 óra Jézus Szíve templom

               11 óra Szent Kereszt templom Ige liturgia

         este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Augusztus hónapban lehetőség van az egyházi adó I. félévi befizetésére. Irodában, átutalással és szentmisék kapcsán a sekrestyében.

7. Július 10-14. között volt a hittanos gyerekek nyári tábora Cserépváralján. Imádkozzunk értük, hogy a sok-sok élmény közösségformáló erő legyen számukra.

8. Fiatalok zarándoktábora volt Júl. 5-11-ig. 10 fiatal vett részt a zarándoklaton. Mária útjának Tatabánya-Esztergom szakaszát járják végig. Imádkozzunk Értük és Velük.

9. Köszönöm a hitoktatók , pedagógusok és felnőtt segítők áldozatos és odaadó munkáját.

10. Az Egyházmegyei ministráns táborban két ministránsunk vett részt.

11. Szept. 10.én vasárnap a Kisboldogasszonynapi ünnepre Máriabesnyőre egyénileg tudunk zarándokolni. Kellő számú jelentkező híján buszt nem rendelünk.