VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. augusztus 13.

Évközi 19. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. augusztus 20. Évközi 20. vasárnap

                       SZENT ISTVÁN KIRÁLY
             MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE

                 9 óra Erzsébet tér


              10 óra Városi ünnepség. Az új kenyér megáldása

        11:30 óra Szent Kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. 2023. augusztus 15.

       Nagyboldogasszony ünnepe. Parancsolt ünnep!

      14-én hétfőn: este 6 óra Jézus Szíve T. Vigília szentmise

     15-én kedden: 9 óra Jézus Szíve t. Igeliturgia

                           11 óra Halmi telepi kápolna

                     este 6 óra Szent Kereszt Templom

7. Augusztus hónapban lehetőség van az egyházi adó I. félévi befizetésére. Irodában, átutalással és szentmisék kapcsán a sekrestyében.

8. Július 10-14. között volt a hittanos gyerekek nyári tábora Cserépváralján. Imádkozzunk értük, hogy a sok-sok élmény közösségformáló erő legyen számukra.

9. Fiatalok zarándoktábora volt Júl. 5-11-ig. 10 fiatal vett részt a zarándoklaton. Mária útjának Tatabánya-Esztergom szakaszát járják végig. Imádkozzunk Értük és Velük.

10. Köszönöm a hitoktatók , pedagógusok és felnőtt segítők áldozatos és odaadó munkáját.

11. Az Egyházmegyei ministráns táborban két ministránsunk vett részt.

12. Szept. 10.én vasárnap a Kisboldogasszonynapi ünnepre Máriabesnyőre busz-zarándolatot tervezünk. Aug. 15-ig lehet jelentkezni a sekrestyében és Lidnwurm Ádámnénál.