VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. július 30.

Évközi 17. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. augusztus 6. Évközi 18. vasárnap
                    Urunk színeváltozásának Ünnepe


                9 óra Erzsébet tér


              11 óra Szent Kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor a Szent Kereszt templomban szentmise

7. Július hónapban lehetőség van az egyházi adó I. félévi befizetésére. Irodában, átutalással és szentmisék kapcsán a sekrestyében.

8. Július 10-14. között volt a hittanos gyerekek nyári tábora Cserépváralján. Imádkozzunk értük, hogy a sok-sok élmény közösségformáló erő legyen számukra.

9. Fiatalok zarándoktábora volt Júl. 5-11-ig. 10 fiatal vett részt a zarándoklaton. Mária útjának Tatabánya-Esztergom szakaszát járják végig. Imádkozzunk Értük és Velük.

10. Köszönöm a hitoktatók , pedagógusok és felnőtt segítők áldozatos és odaadó munkáját.

11. Az Egyházmegyei ministráns táborban két ministránsunk vett részt.

12. Augusztus 4. elsőpéntek lesz. De. 9-12 óra között meglátogatom a betegeket. Este 6 órakor a Jézus Szíve templomban is lesz szentmise és rövid szentségimádást is tartunk.

13. Elsőszombaton du. ½ 6 órakor közös rózsafűzért imádkozunk