VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. június 25.

Évközi 12. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. július 2. Évközi 13. vasárnap

                9 óra  Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor a Szent Kereszt templomban szentmise

7. Hálásan köszönöm mindenkinek a szolgálatát és részvételét az Úrnapi körmenet előkészítésében és lebonyolításában.

8. Június hónapban lehetőség van az egyházi adó I. félévi befizetésére. Irodában, átutalással és szentmisék kapcsán a sekrestyében.

9. Jún. 28-án szerda este 6 órakor a Halmi telepi kápolnában előesti szentmise lesz Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére.

10. Jún 29-én csütörtökön a Jézus Szíve templomban de. 8 órakor ünnepi szentmisét tartunk a Fő apostolok tiszteletére. Katolikus Iskolánk Tantestületének hálaadó szentmiséje.

11. Ünnepeink:

      június 18. Jézus Szíve t. búcsúja és bérmálás