VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. június 11.

Úrnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. június 18. Évközi 11. vasárnap

             10 óra Jézus Szíve templom búcsúja,
                         bérmálás és körmenet

              11 óra Szent Kereszt templom Igeliturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor Szent Kereszt templomban Igeliturgia

7. Szerdán este 7 órára szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat a megbeszélésre a plébániára

8. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

9. Hálásan köszönöm mindenkinek a szolgálatát és részvételét!

10. Június hónapban lehetőség van az egyházi adó I. félévi befizetésére. Irodában, átutalással és szentmisék kapcsán a sekrestyében.

11. Pénteken Jézus Szentséges Szívének Főünnepe lesz. Este 6órakor ünnepi szentmisét mutatunk be templomunkban.

12. Szombat de. 9 óra: bérmálkozók gyónása és a szentmise próbája lesz.

13. Jún. 18-án a bérmálási szentmise után mindenkit várunk egy szerény agapéra a templomkertbe. Aki tud egy tányér sütivel hozzájárulni köszönettel elfogadjuk.

14. Ünnepeink:

      június 11. Úrnapja

      június 18. Jézus Szíve t. búcsúja és bérmálás