VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. június 4.

Szentháromság vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. június 11.  Úrnapja

                9 óra Erzsébet tér

              11 óra Szent Kereszt templom és körmenet
                         Tisztelettel kérem a segítők szolgálatát!

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. A bérmálásra készülő fiatalokat várjuk:

Haladó csoport: 1. és 3. szombaton de. 9 óra plébánia

Kezdők: 2. és 4. szombaton de. 9 óra plébánia

7. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent kereszt templomban, és Lelkiségi Műhely.

8. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

9. Hálásan köszönöm mindenkinek a szolgálatát és részvételét a Pünkösdhétfői Családi napunkon.

10. Június hónapban lehetőség van az egyházi adó II. félévi befizetésére. Irodában, átutalással és szentmisék kapcsán a sekrestyében.

11. Ünnepeink:

      június 11. Úrnapja

      június 18. Jézus Szíve t. búcsúja és bérmálás