VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. április 9.

Húsvétvasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. április 16.
                    Isteni Irgalmasság vasárnapja

                9 óra Jézus Szíve templom  Igeliturgia

              11 óra Szent Kereszt templom

        15.30 óra Erzsébet tér  Búcsúi szentmise

        este 6 óra Jézus Szíve templom    Diákmise

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. A bérmálásra készülő fiatalokat várjuk:

Haladó csoport: 1. és 3. szombaton de. 9 óra plébánia

Kezdők: 2. és 4. szombaton de. 9 óra plébánia

7. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban. Lelkiségi Műhely.

8. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

9. Április 12-én szerdán este 7 órakor lesz a Jegyeskurzus következő alkalma a plébánián.

10. Pénteken 17 órára várom a bérmálásra készülő fiatalok kezdő csoportját a plébániára. (próba)

11. Péntek 17.15 órától az öröm útját imádkozzuk.

12. A FELTÁMADT JÉZUS ÖRÖMÉBEN GAZDAG ÁLDOTT SZENT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK A KEDVES HÍVENEK. KÖSZÖNÖM MINDENKI SZOLGÁLATÁT, HOGY MÉLTÓ ÜNNEPÉLYESSÉGGEL ÜNNEPLTÜK URUNK FÖLTÁMADÁSÁT.

13. Április 12-én szerdán 15 órára szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre a plébániára.