VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2023. április 2.

Virágvasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend 2023. április 9. Húsvétvasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Szent Kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. A bérmálásra készülő fiatalokat várjuk:

Haladó csoport: 1. és 3. szombaton de. 9 óra plébánia

Kezdők: 2. és 4. szombaton de. 9 óra plébánia

7. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban. Lelkiségi Műhely.

8. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

9. Április 12-én szerdán este 7 órakor lesz a Jegyeskurzus következő alkalma a plébánián.

10. Pénteken 15 órakor Keresztút a Jézus Szíve templomban.

11. Szombaton az esti szentmise után Passió próba lesz az altemplomban. Várjuk az igényes és jó hangú énekeseket, akik számára élményt jelent a kóruséneklés.

12. Szombaton du. 3 órakor kezdődik a Nagyböjti lelki napunk a Szent Kereszt templomban. A Gável Testvérek szolgálnak a szentmisén is. Aki szeretne hozzájárulni egy tányér sütivel az agapéhoz örömmel elfogadjuk.

13. Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán, az esti szentmisék előtt és után is gyónási lehetőség.

14. Nagypénteken de. 9-12-ig meglátogatom a betegeket.

15. Egyházmegyénkben 2023. április 1-től új stóladíjak lépnek érvénybe.

16. A Nagyheti szertartások rendje itt olvasható!