VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. december 4.

Advent 2. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend december 11 Advent 3. vasárnapja

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián

7. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

8. A bérmálásra készülő fiatalokat várjuk:

Haladó csoport 1. és 3. szombaton de. 9 óra plébánia

Kezdők: 2. és 4. szombaton de. 9 óra plébánia

9. Közeledik az egyházi és a polgári év vége. Lehetőség van az Egyházi adó II. félévi befizetésére. Irodában, sárga csekken, átutalással, és szentmisék kapcsán a sekrestyében

10. Tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulóknak.
Adományainkat December 15-ig hozhatjuk el és helyezzük el a templomban kijelölt helyre.

11. Hétfőn este 6 órára szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre a plébániára

12. December 10-én szombaton du. 3 órától lesz az egyházközségi Adventi lelki napunk. A 3.a és 3.b osztályos gyerekeknek és szüleiknek a Katolikus Iskolában lesz a program. A híveknek a plébánia hittantermében tartjuk meg az elmélkedést. Az este 6 órai szentmise közös lesz a Jézus Szíve templomban. Szerény agapét is szeretnénk tartani, egy tányér sütivel hozzá tudunk járulni a szeretet-vedégséghez.

13. Roráte szentmisék 2022. Adventi szent időszakban:

December 5. hétfő reggel ½ 7 óra Jézus Szíve templom

December 7. szerda reggel ½ 7 óra Halmi telepi kápolna

December 12. hétfő reggel ½ 7 óra Jézus Szíve templom

December 16. péntek reggel ½ 7 óra Erzsébet tér

December 19. hétfő reggel ½ 7 óra Jézus szíve templom

December 20. kedd reggel ½ 7 óra Szent Kereszt templom