VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. november 20.

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend november 27. Advent 1. vasárnapja

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Szent Kereszt templom: Igeliturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom  Diákmise

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor alapozó hittan felnőtteknek a plébánián

7. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

8. A bérmálásra készülő fiatalokat várjuk:

Haladó csoport 1. és 3. szombaton de. 9 óra plébánia

Kezdők: 2. és 4. szombaton de. 9 óra plébánia

9. Közeledik az egyházi és a polgári év vége. Lehetőség van az Egyházi adó II. félévi befizetésére. Irodában, sárga csekken, átutalással, és szentmisék kapcsán a sekrestyében

10. A mai vasárnap a karitász javára van gyűjtés

11. Tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulóknak. Adományainkat December 15-ig hozhatjuk el és helyezzük el a templomban kijelölt helyre.