VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. október 23.

Évközi 30. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend október 30. évközi 31. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Szent kereszt templom Ige liturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

7. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

8. Okt. 29-én szombaton de. 9 órakor Dél-Dunás ifjúsági találkozó lesz a Szent Kereszt templomban. Aki tud egy tényér sütivel hozzájárulni a fiatalok együttlétéhez örömmel elfogadjuk.

9. Szombaton este a szentmise után a Hősök Ligetében is imádkozunk elhunyt hőseinkért szeretteinkért.

10. "2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus / görög katolikus valláshoz tartozását"

"Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt." (Mt 10,32-33)