VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. szeptember 25.

Évközi 26. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend október 2. évközi 27. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom
                         elsőáldozási szentmise

              11 óra Halmi telepi kápolna, Igeliturgia

              15 óra Szent Kereszt templom
                         Hadifogoly mise és koszorúzás

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Kedden este 6 órakor alapozó hittan felnőtteknek a plébánián

7. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért a Jézus Szíve templomban

8. Szept. 18-án vasárnap de. 10 órakor püspöki szentmise volt a Szent kereszt templomban. Egyházközségünk alapításának 225. évfordulóját ünnepeltük. (körmenet is volt)
Előtte 17-én szombaton este a 6 órai szentmise után 7 órakor ünnepi hegedű koncerten vehettünk részt. Előadó: Nagy Ivett hegedűművész volt.
Mindenkinek hálás szívvel köszönöm a munkáját, hozzájárulását, hogy méltó módon ünnepelhettük meg az évfordulót!

9. "2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus / görög katolikus valláshoz tartozását"

"Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt." (Mt 10,32-33)