HIRDETÉSEK 2022. szeptember 4.

Évközi 23. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend szeptember 11. évközi 24. vasárnap

                9 óra Erzsébet tér

              11 óra Szent kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom
                         Venisancte szentmise

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Köszönöm a Kedves Hívek figyelmes szeretetét, akik megtisztelő jelenlétükkel a 70. születésnapomon mondott háladó szentmisén részt tudtak venni. Továbbra is imádkozzunk egymásért.

7. Vrankó Gézáné Tófalvi Katalin 1988-tól 33 éven át hitoktatóként hűségesen szolgált Egyházközségünkben. Több mint három évtizeden át végzett odaadó munkájáért lelkipásztori köszöntemet fejezem ki. Kántori szolgálatára továbbra is számítunk. További életére és családjára a jó Isten bőséges áldását kérem.

8. Szept. 4-én vasárnap du. 4 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára. (haladó csoport)

9. Hétfőn este szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre, a plébániára

10. Kedden este a szentmise után Lelkiségi Műhely lesz az altemplomban

11. Pénteken reggel 7.15-kor énekes laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk növendékeiért

Szept. 18-án vasárnap de. 10 órakor püspöki szentmise lesz a Szent kereszt templomban. Egyházközségünk alapításának 225. évfordulóját ünnepeljük. (körmenet is lesz)
Előtte szombaton este a 6 órai szentmise után 7 órakor ünnepi hegedű koncert lesz. Előadó: Nagy Ivett hegedűművész