VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. augusztus 28.

Évközi 22. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend szeptember 4. évközi 23. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Katolikus Iskolánkba hittan-ének szakos tanárt keresünk.

7. Tisztelettel és szeretettel hívom a Kedves Híveket 2022. augusztus 31-én  szerdán este  a 6 órai hálaadó szentmisére a Jézus Szíve templomba. Ezen a napon lesz a 70. születésnapom. A szentmise után szerény agapéra is várunk mindenkit a plébániára.

8. Vrankó Gézáné Tófalvi Katalin 1988-tól 33 éven át hitoktatóként hűségesen szolgált Egyházközségünkben. Több mint három évtizeden át végzett odaadó munkájáért lelkipásztori köszöntemet fejezem ki. Kántori szolgálatára továbbra is számítunk. További életére és családjára a jó Isten bőséges áldását kérem.

9. Aug . 30-án kedden de. 9 – du. 4-ig felkészítő lelki napra várjuk az elsőáldozásra készülő gyermekeket a plébániára.

10. Pénteken elsőpéntek lesz, de. 9-12-ig meglátogatom a betegeket. Este 6 órakor a Jézus Szíve templomban is lesz szentmise, utána rövid szentségimádást is tartunk.

11. Elsőszombati rózsafűzér imánkat ajánljuk föl Ukrajna békéjéért.

12. Szept. 4-én vasárnap du. 4 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára. (haladó csoport)