VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. június 26.

Évközi 13. vasárnap

Jézus Szíve templom búcsúja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend július 3. évközi 14. vasárnap

                9 óra Erzsébet tér Ige liturgia

              11 óra Szent Kereszt templom Igeliturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom szentmise

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Családok X. Világtalálkozójára készülünk.

Egyházmegyei nagytalálkozóra:
Július 2-án szombaton Veresegyházára.
A program 9.30 –tól  18 óráig tart.

7. Erős pollen tartalmú (pl. liliomfélék) virágokat ne adományozzunk templomaink díszítésére. Legyünk tekintettel a pollen allergiával küszködő embertársainkra.

8. Június havában van lehetőség az I. félévi egyházi adó befizetésére. Irodában, átutalással, sárga csekken, és a sekrestyében.

9. Jövő vasárnap gyűjtés van a Szentszék javára .(Péterfillérek)