VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. június 19.

Úrnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend június 26 évközi 13. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom búcsúja,
                          körmenet


              11 óra Szent Kereszt templom Igeliturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Családok X. Világtalálkozójára készülünk.

Egyházmegyei nagytalálkozóra:
Július 2-án szombaton Veresegyházára.
A program 9.30 –tól  18 óráig tart.

7. Június 6-án Pünkösd hétfőn tartottuk meg Egyházközségi Családi Napunkat, Katolikus Iskolánk tanáraival és növendékeivel együtt. Hálásan köszönöm mindenkinek a munkáját és segítségét.

8. Erős pollen tartalmú (pl. liliomfélék) virágokat ne adományozzunk templomaink díszítésére. Legyünk tekintettel a pollen allergiával küszködő embertársainkra.

9. Június havában van lehetőség az I. félévi egyházi adó befizetésére. Irodában, átutalással, sárga csekken, és a sekrestyében.

10. A körmeneti lobogók összeállítása szerdán du. 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban.

11. Jún. 24-én pénteken este 6 órakor ünnepi szentmise lesz Jézus Szentséges Szíve tiszteletére.