VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. április 10.

Virágvasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend április 17. Húsvétvasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Szent Kereszt Templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A nagyhét miserendje ITT olvasható

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Pénteken reggel a Jézus Szíve templomban 7:15 órakor énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk tanáraival. Vezeti: Osikovizcné Csendesi Mária Igazgató asszony.
(Nagypénteken nem lesz.)

8. Április 20-án szerdán este 7 órakor lesz a Jegyeskurzus következő alkalma a plébánián.
(Jézus Szíve templomban)

9. Nagypénteken du. 3 órakor Keresztúti ájtatosságot végzünk a Jézus Szíve templomban.

10. Hálás szívvel köszönöm meg újra a Kedves Hívek adományait és mindenki segítő munkáját, a Szent Kereszt Templom belső felújításáért. Ezen a héten elkezdődött a külső festés felújítása, amelyet a bejárati lépcső javítása követ majd. A szükséges anyagi forrást, pályázati úton nyertük el.

11. Nagyheti szertartások rendje a Hirdetőtáblán.