VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. április 3.

Nagyböjt 5. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend április 10. Virágvasárnap

                9 óra Erzsébet tér

              11 óra Szent Kereszt Templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A nagyhét miserendje ITT olvasható

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Pénteken reggel a Jézus Szíve templomban 7:15 órakor énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk tanáraival. Vezeti: Osikovizcné Csendesi Mária Igazgató asszony.

8. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban. Utána Lelkiségi Műhely az altemplomban.

9. Április 20-án szerdán este 7 órakor lesz a Jegyeskurzus következő alkalma a plébánián.
(Jézus Szíve templomban)

10. Nagyböjt péntekjein  17:15 órakor Keresztúti ájtatosságot végzünk a Jézus Szíve templomban.

11. Szombaton este a szentmise után az altemplomban Passio próba lesz. Új és szép énekkultúrával rendelkező Testvéreket szeretettel hívunk és várunk a Kórusba.

12. Gyűjtés az ukrajnai háború menekültjeinek a megseegítésére.

13. Hálás szívvel köszönöm meg újra a Kedves Hívek adományait és mindenki segítő munkáját, a Szent Kereszt Templom belső felújításáért. Ezen a héten elkezdődött a külső festés felújítása, amelyet a bejárati lépcső javítása követ majd. A szükséges anyagi forrást, pályázati úton nyertük el.

14. Mai vasárnapon országgyűlési választás van. Tegyünk meg mindent családjainkért, közösségünkért, népünkért és hazánkért. A jövőért érzett felelősséggel vegyünk részt a választáson, valamint az ezzel egy időben tartandó népszavazáson is.

15. Szombaton du. 3 órakor Nagyböjti lelki napot tartunk a Jézus Szíve templomban. A szentmise után szerény agapét is tartunk. Aki hozzá tud járulni egy tányér sütivel, örömmel elfogadjuk.