VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. március 27.

Nagyböjt 4. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend április 3. Nagyböjt 5. vasárnapja
(betegek szentségének közösségi felvétele)

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A maszk viselete március 7-től nem kötelező.

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Pénteken reggel a Jézus Szíve templomban 7:15 órakor énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk tanáraival. Vezeti: Osikovizcné Csendesi Mária Igazgató asszony.

8. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

9. Április 20-án szerdán este 7 órakor lesz a Jegyeskurzus következő alkalma a plébánián.
(Jézus Szíve templomban)

10. Nagyböjt péntekjein  17:15 órakor Keresztúti ájtatosságot végzünk a Jézus Szíve templomban.

11. Szombaton este a szentmise után az altemplomban Passio próba lesz. Új és szép énekkultúrával rendelkező Testvéreket szeretettel hívunk és várunk a Kórusba.

12. Gyűjtés az ukrajnai háború menekültjeinek a megseegítésére.

13. Hálás szívvel köszönöm meg újra a Kedves Hívek adományait és mindenki segítő munkáját, a Szent Kereszt Templom belső felújításáért. Ezen a héten elkezdődött a külső festés felújítása, amelyet a bejárati lépcső javítása követ majd. A szükséges anyagi forrást, pályázati úton nyertük el.

14. Pénteken elsőpéntek lesz, de 9-12ig meglátogatom a betegeket. Este 6 órakor szentmise a Jézus szíve templomban, utána rövid szentségimádást is tartunk.

15. Elsőszombaton ½ 6 órakor közös rózsafűzér a Szent Kereszt templomban.

16. Jövő vasárnap országgyűlési választások lesznek. Tegyünk meg mindent családjainkért, közösségünkért, népünkért és hazánkért. A jövőért érzett felelősséggel vegyünk részt a választáson, valamint az ezzel egy időben tartandó népszavazáson is.