VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. március 20.

Nagyböjt 3. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend március 27. Nagyböjt 4. vasárnapja

                9 óra Erzsébet tér (betegek kenete)

              11 óra Szent Kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A maszk viselete március 7-től nem kötelező.

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Pénteken reggel a Jézus Szíve templomban 7:15 órakor énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk tanáraival. Vezeti: Osikovizcné Csendesi Mária Igazgató asszony.

8. Kedden este 6 órakor szentmise után Lelkiségi Műhely az altemplomban.

9. Március 23-án szerdán este 7 órakor lesz a Jegyeskurzus következő alkalma a plébánián.
(Jézus Szíve templomban)

10. Nagyböjt péntekjein  17:15 órakor Keresztúti ájtatosságot végzünk a Jézus Szíve templomban.

11. Nagyböjti gyűjtés március 20-27 között a vecsési rászorulók részére.

12. Szombaton este a szentmise után az altemplomban Passio próba lesz. Új és szép énekkultúrával rendelkező Testvéreket szeretettel hívunk és várunk a Kórusba.

13. Gyűjtés az ukrajnai háború menekültjeinek a megseegítésére.

14. Hálás szívvel köszönöm meg újra a Kedves Hívek adományait és mindenki segítő munkáját, a Szent Kereszt Templom belső felújításáért. Ezen a héten elkezdődött a külső festés felújítása, amelyet a bejárati lépcső javítása követ majd. A szükséges anyagi forrást, pályázati úton nyertük el.

15. Hétfőn este a szentmise után szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre a plébániára.

16. Márc. 27-én du 4 órára megbeszélésre várjuk az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit a Jézus szíve templomba.