VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. november 21.

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend November 21. Advent 1. vasárnapja

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Szent Kereszt templom, Ige liturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A maszk viselete november 1-től újra kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

8. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei a Vecsés-Óváros plébánia Honlapján is megtekinthetőek.

9. Jelentkezés bérmálkozásra. A bérmálkozás a keresztény közösségbe való beavatás 3. szentsége. Nagyfokú elkötelezettséget kíván. 8. osztálytól fölfelé lehet jelentkezni október hónap folyamán. A felkészülést novemberben fogjuk elkezdeni.  Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni, és az iskolákban a hitoktatóktól.

10. Közeledik a polgári év vége. Lehetőség van az egyházi adó II. félévi befizetésére. Irodában, sárga csekken, átutalással és a sekrestyében.

11. Szombaton 17 órakor hálaadó szentségimádást végzünk a NEK 2020 kegyelmeiért a Szent Kereszt templomban.

12. Nov. 21-én vasárnap du 4 órára várjuk megbeszélésre az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleieket a Jézus Szíve templomba.

13. December 4-én szombaton du. 3 órakor Adventi lelki napot tartunk a Jézus Szíve templomban. Diákmisével zárjuk a lelki napot.

14. A mai vasárnapon a Karitász javára van gyűjtés.