VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. november 14.

Évközi 33. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend November 21. évközi 34. vasárnap
                       Krisztus Király ünnepe

                9 óra Halmi telepi kápolna Búcsúi szentmise

              11 óra Szent Kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom  Diákmise

5. A maszk viselete november 1-től újra kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban, Lelkiségi Műhely az altemplomban.

8. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei a Vecsés-Óváros plébánia Honlapján is megtekinthetőek.

9. Jelentkezés bérmálkozásra. A bérmálkozás a keresztény közösségbe való beavatás 3. szentsége. Nagyfokú elkötelezettséget kíván. 8. osztálytól fölfelé lehet jelentkezni október hónap folyamán. A felkészülést novemberben fogjuk elkezdeni.  Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni, és az iskolákban a hitoktatóktól.

10. November 15-én a Katolikus Iskolánkban a Nyílt Nap a járványhelyzet miatt elmarad. Bővebb információt az Iskola Honlapján találunk.

11. Nov. 20-án szombaton tervezzük a templomkert őszi nagytakarítását. Aki csak egy órára is el tud jönni, nagy segítséget jelent.

12. Közeledik az egyházi és a polgári év vége. Lehetőség van az egyházi adó II. félévi befizetésére. Irodában, sárga csekken, átutalással és a sekrestyében.

13. Szombaton 17 órakor hálaadó szentségimádás lesz a NEK 2020 kegyelmeiért a Szent Kereszt temploban.

14. Nov. 21-én vasárnap du 4 órára várjuk megbeszélésre az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleieket a Jézus Szíve templomba.

15. December 4-én szombaton du. 3 órakor Adventi lelki napot tartunk a Jézus Szíve templomban. Diákmisével zárjuk a lelki napot.

16. Jövő vasárnap gyűjtés lesz a Karitász javára.