VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. november 7.

Évközi 32. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend November 14. évközi 33. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A maszk viselete november 1-től újra kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

8. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei a Vecsés-Óváros plébánia Honlapján is megtekinthetőek.

9. Jelentkezés bérmálkozásra. A bérmálkozás a keresztény közösségbe való beavatás 3. szentsége. Nagyfokú elkötelezettséget kíván. 8. osztálytól fölfelé lehet jelentkezni október hónap folyamán. A felkészülést novemberben fogjuk elkezdeni.  Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni, és az iskolákban a hitoktatóktól.

10. Nov. 6-án szombaton de. 9 órakor megbeszélés a bérmálási felkészülésről. Szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat és a szüleiket is a Jézus Szíve templomba.

11. Hétfőn este a szentmise után megbeszélésre hívom és várom a hitoktatókat és az akolitusokat a plébániára.

12. Nov. 20-án szombaton tervezzük a templomkert őszi nagytakarítását. Aki csak egy órára is el tud jönni, nagy segítséget jelent.

13. Közeledik az egyházi és a polgári év vége. Lehetőség van az egyházi adó II. félévi befizetésére. Irodában, sárga csekken, átutalással és a sekrestyében.