VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. október 31.

Évközi 31. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend November 7. évközi 32. vasárnap

                9 óra Erzsébet tér

              11 óra Szent Kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A maszk viselete november 1-től újra kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor szentmise a Szent Kereszt templomban, utána Lelelkiségi Műhely az altemplomban.

8. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei a Vecsés-Óváros plébánia Honlapján is megtekinthetőek.

9. Jelentkezés bérmálkozásra. A bérmálkozás a keresztény közösségbe való beavatás 3. szentsége. Nagyfokú elkötelezettséget kíván. 8. osztálytól fölfelé lehet jelentkezni október hónap folyamán. A felkészülést novemberben fogjuk elkezdeni.  Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni, és az iskolákban a hitoktatóktól.

10. NOVEMBER 1. HÉTFŐ: MINDENSZENTEK ÜNNEPE

                9 óra Erzsébet tér

              11 óra Szent Kereszt templom

              du. 4 óra Temető:
                    Ökumenikus ima az összes elhunytért.

        este 6 óra Jézus Szíve templom

11. Nov. 6-án szombaton de. 9 órakor megbeszélés a bérmálási felkészülésről. Szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat és a szüleiket is a Jézus Szíve templomba.