VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. október 17.

Évközi 29. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Október 24. évközi 30. vasárnap

                9 óra Erzsébet tér

              11 óra Szent Kereszt templom

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A maszk viselete július 4-től nem kötelező.

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor a szentmise után Lelkiségi Műhely az altemplomban.

8. A Szent kereszt templom kórusának a karzatán cserepes virágokat találtam, amiket lehoztunk onnan. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését ne helyezzenek cserepes virágot a kórus karzatára, mert életveszélyes!

9. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei a Vecsés-Óváros plébánia Honlapján is megtekinthetőek.

10. Jelentkezés bérmálkozásra. A bérmálkozás a keresztény közösségbe való beavatás 3. szentsége. Nagyfokú elkötelezettséget kíván. 8. osztálytól fölfelé lehet jelentkezni október hónap folyamán. A felkészülést novemberben fogjuk elkezdeni.  Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni, és az iskolákban a hitoktatóktól.

11. Október hónapban minden nap ½ 6-kor közösen imádkozzuk a rózsafűzért. Ajánljuk föl Szentatyánkért Ferenc pápáért.

12. Jövő vasárnap gyűjtés lesz a missiók javára.